Miesto šiluma –
Švaru

Pasitelkę moderniausias technologijas, galime veikti tvariau ir gerokai sumažinti šiltnamio efektą. Mūsų katilinėse įrengtais šiuolaikiškais įrenginiais dūmai valomi nuo kietųjų dalelių bei kitų teršalų ir atvėsinami. Tai leidžia tūkstančiais kartų (palyginus su tarša iš buitinių katilų) sumažinti į aplinką išmetamų kietųjų dalelių ir kitų teršalų kiekį. Deginant net ir kokybišką biokurą buitiniuose katiluose, į orą išmetama nepalyginamai daugiau teršalų.

Be to, mūsų specialistai katilinėse nuolatos stebi kuro degimo procesą ir griežtai kontroliuoja katilų išmetamų teršalų kiekio atitikimą aplinkosaugos normoms. Energetiniame katile degimas vyksta aukštoje 900–1100 laipsnių Celsijaus temperatūroje, todėl didelė dalis kenksmingų medžiagų yra oksiduojamos ir visiškai sudega.

Štai kodėl šildydamiesi MIESTO ŠILUMA jūs mažinate neigiamą poveikį aplinkai ir prisidedate prie švaraus miesto ateities.